Nhà thuốc: 0916 994 337

Augmentin 1g

25,000đ

Azicine 250 Kháng sinh

4,500đ

Azicine 500 Kháng sinh

7,500đ

Cefaclor 125mg

3,500đ

Cefadroxil 250

2,000đ

Cefixim 400mg

6,500đ

Cepoxitil 200mg

12,000đ

Curam 1000mg

10,000đ

Curam 625mg

7,000đ

Cyclindox

2,500đ

LevoQuin 500

9,000đ

Mynoline

15,000đ

Novofungin 250

400đ

Ofloxacin 200 (H/20)

1,500đ

Ospamox

2,500đ

Pyclin 300 mg

3,500đ

Scanax 500

1,500đ

Standacillin

2,500đ

Xorimax 500mg

14,000đ

Zalenka

6,500đ

Đang hiển thị từ 1 đến 20 của 22 (2 trang)